©Igor M. Djuric
copyright 2010 by ©Igor M. Djuric Upotreba sadržaja ove web stranice
podrazumeva obavezujuce prihvatanje copyright -a
ПРЕВОДИМ СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ, И СА СРПСКОГ НА ЕНГЛЕСКИ. КОНТАКТ: 065 8124 240. I do translations from English to Serbian and vice versa. Contact: 065 8124 240  
 

понедељак, 3. септембар 2018.

Игор М. Ђурић СРБИ(и)ЈА: ПИСЦИ ''ДРУГЕ'' И ''ПРВЕ'' СРБИЈЕ

Игор М. Ђурић СРБИ(и)ЈА: ПИСЦИ ''ДРУГЕ'' И ''ПРВЕ'' СРБИЈЕ:                                    Игор М. Ђурић                            О ПИСЦУ И ПИСАЊУ –              ПОПУЛАРНА ТЕОРИЈА И ИС...