понедељак, 3. септембар 2018.

Игор М. Ђурић СРБИ(и)ЈА: КЊИЖЕВНИ ТРЕНУТАК: СИЛИКОНСКИ КРИТИЧАРИ

Игор М. Ђурић СРБИ(и)ЈА: КЊИЖЕВНИ ТРЕНУТАК: СИЛИКОНСКИ КРИТИЧАРИ: О КЊИЖЕВНИМ КРИТИЧАРИМА У СРБИЈИ!!! ЧИТАЈ КЊИГУ: ПОПУЛАРНА ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ...БЕЗ ЊИХ СЕ МОЖЕ...КРИТИЧАРИ... Чувајте се књи...