©Igor M. Djuric
copyright 2010 by ©Igor M. Djuric Upotreba sadržaja ove web stranice
podrazumeva obavezujuce prihvatanje copyright -a
ПРЕВОДИМ СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ, И СА СРПСКОГ НА ЕНГЛЕСКИ. КОНТАКТ: 065 8124 240. I do translations from English to Serbian and vice versa. Contact: 065 8124 240  
 

понедељак, 3. септембар 2018.

Игор М. Ђурић СРБИ(и)ЈА: СЛУЖЕЊЕ СОТОНИ

Игор М. Ђурић СРБИ(и)ЈА: СЛУЖЕЊЕ СОТОНИ: Из романа ''Тенци'': Онда је угледао силуету, па и свежу хумку испод ње. Чинило му се да је земља на хумци црња од н...